WeCHAT
Ajuda psicològicaRecursos d'ajuda psicològica


Què és l'Ajuda Psicològica?


L'ajuda psicològica és el tractament professional per a la cura de la salut mental. La seva finalitat és atendre problemes de conducta, emocionals o socials.

A través de l'ajuda psicològica s'obtenen eines per a l'assoliment d'objectius i la millora del benestar emocional, especialment en situacions de:


Estres

Trastorns Emocionals

Violència Psicològica

Problemes a l'institut o lloc de treball